Xây dựng chính sách đồng bộ cho công trình xanh

Xây dựng chính sách đồng bộ cho công trình xanh

Dù xây dựng nhà ở xanh tại các khu đô thị đang là xu hướng, nhưng nếu không có bộ đánh giá công trình xanh,...