Thực hiện hiệu quả giám sát và phản biện xã hội

Ngày 17-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số...