Thái Nguyên an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Thái Nguyên an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Ngày 6- 9, tỉnh Thái Nguyên tổ chức cất bốc 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực...