Trẻ có thể bị tai nạn thương tâm vì những đồ vật sắc nhọn trong nhà

Trẻ có thể bị tai nạn thương tâm vì những đồ vật sắc nhọn trong nhà

Các đồ vật sắc nhọn như: dao, kéo, đũa, xiên... xuất hiện phổ biến trong cuộc sống của người Việt. Tuy...