Những tỷ phú vùng biên cuốc đất, bám rừng thu tiền tỷ, xây nhà sắm ô tô

Những tỷ phú vùng biên cuốc đất, bám rừng thu tiền tỷ, xây nhà sắm ô tô

Nơi đất đỏ Tây Nguyên có huyện Đức Cơ (Gia Lai) từng một thời gian khó không có lấy một căn nhà đúng nghĩa,...