Liên tiếp xảy ra đuối nước thương tâm

Liên tiếp xảy ra đuối nước thương tâm

Gia Lai: 3 người tử nạn thương tâm vì cố vượt lũ về nhà

Gia Lai: 3 người tử nạn thương tâm vì cố vượt lũ về nhà

Gia Lai: 3 người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi

Gia Lai: 3 người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi

Hai học sinh tiểu học đuối nước thương tâm khi đi chăn bò

Hai học sinh tiểu học đuối nước thương tâm khi đi chăn bò

Lội qua suối lúc mưa lớn, 3 người bị nước cuốn trôi ở Gia Lai

Lội qua suối lúc mưa lớn, 3 người bị nước cuốn trôi ở Gia Lai

Vớt thi thể 2 học sinh bị nước cuốn tử vong thương tâm trong đêm

Vớt thi thể 2 học sinh bị nước cuốn tử vong thương tâm trong đêm

Gia Lai: Hai học sinh tiểu học bị nước lũ cuốn trôi khi đi chăn bò

Gia Lai: Hai học sinh tiểu học bị nước lũ cuốn trôi khi đi chăn bò

Đi chăn bò, 3 người bị nước cuốn tử vong

Đi chăn bò, 3 người bị nước cuốn tử vong

3 người đi chăn bò bị nước cuốn trôi tử vong ở Gia Lai

3 người đi chăn bò bị nước cuốn trôi tử vong ở Gia Lai

Gia Lai: 3 người tử vong do lội qua suối trong lúc trời mưa

Gia Lai: 3 người tử vong do lội qua suối trong lúc trời mưa