Phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch, khám chữa bệnh

Khai mạc Hội nghị khoa học & triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế

Khai mạc Hội nghị khoa học & triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế

Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế lần thứ 11

Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế lần thứ 11

Hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế lần thứ XI

Hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế lần thứ XI

Kỹ thuật nha khoa của Việt Nam không thua kém các nước trên thế giới

Kỹ thuật nha khoa của Việt Nam không thua kém các nước trên thế giới

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến trong ngành răng hàm mặt

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến trong ngành răng hàm mặt

Hàng chục nghìn người nước ngoài đến Việt Nam chữa răng hàm mặt

Hàng chục nghìn người nước ngoài đến Việt Nam chữa răng hàm mặt