Xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở Đồng Mô

Xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở Đồng Mô

Ngày 18/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cùng với sự phối hợp của Chương trình Bảo tồn Rùa...
Kỳ công bẫy bắt rùa Hoàn Kiếm

Kỳ công bẫy bắt rùa Hoàn Kiếm

Xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô để bảo tồn

Xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô để bảo tồn

Cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm bắt được tại hồ Đồng Mô

Cận cảnh cá thể rùa Hoàn Kiếm bắt được tại hồ Đồng Mô

Rùa Hoàn Kiếm ở Đồng Mô: Kỳ vọng có thêm cá thể để ghép đôi sinh sản

Rùa Hoàn Kiếm ở Đồng Mô: Kỳ vọng có thêm cá thể để ghép đôi sinh sản

Chính thức xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô

Chính thức xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô

Đã xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô

Đã xác định giới tính rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô

Bảo tồn quỹ gen các cây, con có giá trị của Thủ đô

Bảo tồn quỹ gen các cây, con có giá trị của Thủ đô

Làm bè nổi 'dụ' rùa Hoàn Kiếm

Làm bè nổi 'dụ' rùa Hoàn Kiếm

Kỳ công 2 năm chụp được một bức ảnh Rùa Hoàn Kiếm ở hồ Xuân Khanh

Kỳ công 2 năm chụp được một bức ảnh Rùa Hoàn Kiếm ở hồ Xuân Khanh

Lập khu bảo tồn Rùa Hoàn Kiếm tại thị xã Sơn Tây

Lập khu bảo tồn Rùa Hoàn Kiếm tại thị xã Sơn Tây

Kiểm soát sinh vật ngoai lai để bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Kiểm soát sinh vật ngoai lai để bảo vệ nguồn lợi thủy sản