Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 7-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân...
An táng 11 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

An táng 11 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

Quảng Bình: An táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Quảng Bình: An táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Thừa Thiên Huế: An táng 14 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Thừa Thiên Huế: An táng 14 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Lào

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh truy điệu và an táng 11 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào

Hà Tĩnh truy điệu và an táng 11 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào

Hà Tĩnh: Tổ chức Lễ truy điệu và an táng cho 11 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

Hà Tĩnh: Tổ chức Lễ truy điệu và an táng cho 11 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm

Đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Đón 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về đất Mẹ

Đón 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về đất Mẹ

Hà Tĩnh: An táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: An táng 11 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: Xúc động Lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Hà Tĩnh: Xúc động Lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở nước bạn Lào

Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở nước bạn Lào

Quảng Bình: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình: Tổ chức lễ truy điệu và an táng 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình: Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Bình truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hi sinh tại Lào

Truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hi sinh tại Lào

Hà Tĩnh tổ chức đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Hà Tĩnh tổ chức đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Đón nhận, an táng 14 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Đón nhận, an táng 14 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước

Lễ đón 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Lễ đón 16 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Đón nhận 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Đón nhận 14 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị: An táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị: An táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Tổng kết thực hiện các đề án về tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ

Tổng kết thực hiện các đề án về tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ

Đón 95 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào trở về

Đón 95 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào trở về

Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị tổ chức truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị: Đón nhận, truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Quảng Trị: Đón nhận, truy điệu và an táng 24 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam

Gia Lai quy tập được 631 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020

Gia Lai quy tập được 631 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020

Quảng Trị: Truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị: Truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Quảng Trị truy điệu, an táng 24 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

'Đi tìm đồng đội'

'Đi tìm đồng đội'

KIỂM TRA CÔNG TÁC QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TẠI THỪA THIÊN HUẾ

KIỂM TRA CÔNG TÁC QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Hiện trường vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội ở Israel

Hiện trường vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội ở Israel

Đào tìm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ

Đào tìm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ

Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021): 'Tìm kiếm, quy tập, cải táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ'

Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021): 'Tìm kiếm, quy tập, cải táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ'

Quảng Trị phát hiện, cất bốc được 34 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa Ba Lòng

Quảng Trị phát hiện, cất bốc được 34 hài cốt liệt sĩ ở chiến khu xưa Ba Lòng

Những người lính băng rừng, vượt suối tìm 'đồng đội' trong thời bình

Những người lính băng rừng, vượt suối tìm 'đồng đội' trong thời bình

Bình Phước quy tập thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ

Bình Phước quy tập thêm 3 bộ hài cốt liệt sĩ

Phát hiện, cất bốc 5 mộ tập thể liệt sĩ ở Chiến khu Ba Lòng

Phát hiện, cất bốc 5 mộ tập thể liệt sĩ ở Chiến khu Ba Lòng