Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với tỉnh Tiền Giang: Cần chủ động, mạnh dạn tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác Tư pháp

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với tỉnh Tiền Giang: Cần chủ động, mạnh dạn tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác Tư pháp

Bộ Ngoại giao trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xây dựng dự án Luật

Bộ Ngoại giao trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xây dựng dự án Luật

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp Tiền Giang

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp Tiền Giang

Làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính: Cán bộ có thể bị buộc thôi việc

Làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính: Cán bộ có thể bị buộc thôi việc

Thi tuyển khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ

Thi tuyển khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ

6 tháng đầu năm có 11 vụ chống đối CSGT

6 tháng đầu năm có 11 vụ chống đối CSGT

Xã hội học tập: Cần xây dựng tiêu chí 'đơn vị học tập'

Xã hội học tập: Cần xây dựng tiêu chí 'đơn vị học tập'

Kiên Giang: Kịp thời 'gỡ khó' cho công tác Tư pháp cơ sở

Kiên Giang: Kịp thời 'gỡ khó' cho công tác Tư pháp cơ sở

Cần nâng chất lượng công tác thi đua khen thưởng

Cần nâng chất lượng công tác thi đua khen thưởng

Cử tri kiến nghị có chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm về môi trường

Cử tri kiến nghị có chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm về môi trường

VKSND tối cao đã công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định

VKSND tối cao đã công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định

Đức Thọ tạo đột phá để xây dựng nền hành chính công minh bạch, hiện đại

Đức Thọ tạo đột phá để xây dựng nền hành chính công minh bạch, hiện đại

Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế

Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế

Tăng cường vai trò của Mặt trận trong giám sát thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tăng cường vai trò của Mặt trận trong giám sát thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

21 bộ, ngành và 62 địa phương công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018

21 bộ, ngành và 62 địa phương công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

Xây dựng Chính phủ điện tử: Trung ương làm trước, địa phương làm sau

Xây dựng Chính phủ điện tử: Trung ương làm trước, địa phương làm sau

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc: Cụ thể quy định các hành vi cấm

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc: Cụ thể quy định các hành vi cấm

Bộ VHTTDL: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho các tỉnh phía Bắc

Bộ VHTTDL: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho các tỉnh phía Bắc

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc

Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc

Hậu quả của việc sử dụng lao động trẻ em

Hậu quả của việc sử dụng lao động trẻ em

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Di tích, danh thắng phải được mở cửa để phục vụ dân

Di tích, danh thắng phải được mở cửa để phục vụ dân

Cán bộ xử phạt hành chính không chính xác: Sẽ có chế tài kỷ luật

Cán bộ xử phạt hành chính không chính xác: Sẽ có chế tài kỷ luật

Hội ý chuyên đề công tác tham mưu kế hoạch, tài chính - hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2019

Hội ý chuyên đề công tác tham mưu kế hoạch, tài chính - hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2019

Khắc phục bất cập trong quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

Khắc phục bất cập trong quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

Tăng cường công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

Tăng cường công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

'Xin ý kiến trẻ, trẻ nói xong bị cô quát mắng'

'Xin ý kiến trẻ, trẻ nói xong bị cô quát mắng'

Giải trình một số nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Giải trình một số nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Khắc phục khó khăn, bất cập trong quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

Khắc phục khó khăn, bất cập trong quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

Quy định về hộ chiếu có gắn chip điện tử là cần thiết

Quy định về hộ chiếu có gắn chip điện tử là cần thiết

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: - Năm 2017, bội chi ngân sách nhà nước là 136.963 tỷ đồng

Hàng giả ngày càng lộng hành trên mạng xã hội

Hàng giả ngày càng lộng hành trên mạng xã hội

Bài toán phát triển đô thị thông minh

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Hiến pháp năm 2013

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Hiến pháp năm 2013

Trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi vào cuối 2020

Trình Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi vào cuối 2020

Lắng nghe ý kiến trẻ em để tạo cơ hội cho sự phát triển toàn diện của trẻ

Lắng nghe ý kiến trẻ em để tạo cơ hội cho sự phát triển toàn diện của trẻ

Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình năm 2019

Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình năm 2019

Quốc hội sẽ thông qua Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9

Quốc hội sẽ thông qua Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9

Quốc hội thông qua Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Quốc hội thông qua Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Cơ chế kiểm soát quyền lực vẫn còn hình thức

Cơ chế kiểm soát quyền lực vẫn còn hình thức

Kiểm tra chuyên ngành có vai trò quan trọng nâng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Kiểm tra chuyên ngành có vai trò quan trọng nâng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

Bộ Nội vụ gấp rút làm đề án quốc gia thu hút trọng dụng người tài

Bộ Nội vụ gấp rút làm đề án quốc gia thu hút trọng dụng người tài

Cần đẩy mạnh chức năng giám sát, phản biện xã hội của mặt trận

Cần đẩy mạnh chức năng giám sát, phản biện xã hội của mặt trận

Bộ Xây dựng đưa giải pháp siết chặt quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư

Bộ Xây dựng đưa giải pháp siết chặt quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư

Trả lại đặc tính 'công' cho phương thức đối tác công tư

Trả lại đặc tính 'công' cho phương thức đối tác công tư

Quốc hội xem xét bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Quốc hội xem xét bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Tổng cục Kỹ thuật khai mạc hội thao nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo mật

Tổng cục Kỹ thuật khai mạc hội thao nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo mật

Bố trí công an chính quy tại xã trọng điểm về an ninh trật tự: Xây dựng lực lượng mạnh từ cơ sở

Bố trí công an chính quy tại xã trọng điểm về an ninh trật tự: Xây dựng lực lượng mạnh từ cơ sở

Đề xuất bổ sung quyền giám định tư pháp cho Kiểm toán Nhà nước

Đề xuất bổ sung quyền giám định tư pháp cho Kiểm toán Nhà nước

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hỗ trợ doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hỗ trợ doanh nghiệp

Căn bệnh mãn tính: Sửa luật

Cần thay đổi cách thức làm luật (Tiếp theo và hết)

ĐBQH: Muốn thu hút nhân tài, phải bỏ tiêu chuẩn 'viên chức'

ĐBQH: Muốn thu hút nhân tài, phải bỏ tiêu chuẩn 'viên chức'

Quyết liệt triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ

Quyết liệt triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ

Bãi bỏ quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng?

Bãi bỏ quy hoạch cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng?

Bảo đảm nguồn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đến năm 2020

Bảo đảm nguồn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đến năm 2020

Phải sửa Luật thường xuyên nếu giảm cơ học bộ máy HĐND

Phải sửa Luật thường xuyên nếu giảm cơ học bộ máy HĐND

Giám sát để kịp thời hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em

Giám sát để kịp thời hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em

Đề xuất quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Đề xuất quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện trong cả nước: Không nên quy định cứng nhắc

Giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện trong cả nước: Không nên quy định cứng nhắc

Đại biểu đề nghị bổ sung truy cập dữ liệu điện tử cho kiểm toán viên

Đại biểu đề nghị bổ sung truy cập dữ liệu điện tử cho kiểm toán viên

Bãi bỏ hàng trăm văn bản quy định về quan hệ lao động, tiền lương

Bãi bỏ hàng trăm văn bản quy định về quan hệ lao động, tiền lương

Hải Phòng: Xã Tam Đa, Vĩnh Bảo xuất sắc trong công cuộc đổi mới

Hải Phòng: Xã Tam Đa, Vĩnh Bảo xuất sắc trong công cuộc đổi mới

Nâng cao hiệu quả 'phạt nguội': Tiếp tục đề xuất chủ phương tiện phải có tài khoản ngân hàng

Nâng cao hiệu quả 'phạt nguội': Tiếp tục đề xuất chủ phương tiện phải có tài khoản ngân hàng

Hôm nay (10/6): Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

Hôm nay (10/6): Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

Cần thay đổi cách thức làm luật

Lựa chọn xây dựng đô thị thông minh theo hướng nào cho phù hợp?

Lựa chọn xây dựng đô thị thông minh theo hướng nào cho phù hợp?

Đề nghị Tổng Kiểm toán được ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Đề nghị Tổng Kiểm toán được ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Dự án PPP phải có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên

Dự án PPP phải có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên

ĐBQH khẳng định cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước

ĐBQH khẳng định cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước

Để mô hình thư viện tư nhân phát huy hiệu quả

Nâng cao chất lượng phóng viên, biên tập viên

Nâng cao chất lượng phóng viên, biên tập viên

Tăng cường kiểm toán sẽ phòng ngừa được tham nhũng

Tăng cường kiểm toán sẽ phòng ngừa được tham nhũng

Hàng loạt văn bản về lao động sắp hết hiệu lực người sử dụng lao động cần biết

Hàng loạt văn bản về lao động sắp hết hiệu lực người sử dụng lao động cần biết

Hơn 90 phóng viên, biên tập viên 3 tỉnh Bắc Trung bộ tham gia khóa học nâng cao

Hơn 90 phóng viên, biên tập viên 3 tỉnh Bắc Trung bộ tham gia khóa học nâng cao

Kiểm soát quyền lực của cơ quan kiểm toán - cách nào?

Kiểm soát quyền lực của cơ quan kiểm toán - cách nào?

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Cho phép khởi kiện báo cáo kiểm toán ra tòa

Tổng Kiểm toán Nhà nước: Cho phép khởi kiện báo cáo kiểm toán ra tòa

Bảo vệ an toàn an ninh thông tin là việc làm cần kíp

Doanh nghiệp có quyền khởi kiện kiểm toán

Doanh nghiệp có quyền khởi kiện kiểm toán

Cần quy định kiểm toán có thẩm quyền tham gia vào các vụ án kinh tế

Cần quy định kiểm toán có thẩm quyền tham gia vào các vụ án kinh tế

Thông tư liên tịch phòng chống tham nhũng: 'Được động viên tôi cũng không ký'

Thông tư liên tịch phòng chống tham nhũng: 'Được động viên tôi cũng không ký'

Cần khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán

Cần khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Cần nghiên cứu, điều chỉnh thận trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán

Cần nghiên cứu, điều chỉnh thận trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán

Cần khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán

Cần khắc phục chồng chéo trong thanh tra, kiểm toán

Hoàn thiện quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hoàn thiện quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Nghị định về kinh doanh vận tải: Nhiều ý kiến chưa đồng thuận

Nghị định về kinh doanh vận tải: Nhiều ý kiến chưa đồng thuận

Doanh nghiệp nắm cơ hội từ bảo lãnh thông quan hàng hóa

Doanh nghiệp nắm cơ hội từ bảo lãnh thông quan hàng hóa

Hoàn thiện quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hoàn thiện quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hoàn thiện quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Phòng vệ thương mại: Chủ động các biện pháp

Phòng vệ thương mại: Chủ động các biện pháp

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu kĩ quy định gắn hộp đèn trên xe công nghệ

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu kĩ quy định gắn hộp đèn trên xe công nghệ

Thẩm duyệt đồ án quy hoạch tại TP HCM: Luật vướng luật?

Thẩm duyệt đồ án quy hoạch tại TP HCM: Luật vướng luật?

Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 414.145 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 414.145 tỷ đồng