Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia

Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia

Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá

Từ 1/1/2019: Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi

Hà Nội: Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai

Hà Nội: Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai

GIẢI TRÌNH THÊM VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG

GIẢI TRÌNH THÊM VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Quốc hội xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến quy hoạch

Giảm tải áp lực giao thông đô thị: Quy hoạch gắn với công nghệ cao

Giảm tải áp lực giao thông đô thị: Quy hoạch gắn với công nghệ cao

Ngăn chặn tình trạng lấy lý do bí mật nhà nước để từ chối công bố quy hoạch

Ngăn chặn tình trạng lấy lý do bí mật nhà nước để từ chối công bố quy hoạch

Đại biểu Quốc hội: Đừng để quy hoạch thành cơ hội cho nhóm lợi ích

Đại biểu Quốc hội: Đừng để quy hoạch thành cơ hội cho nhóm lợi ích

Sửa đổi, bổ sung các luật cần lấy Luật Quy hoạch làm gốc

Sửa đổi, bổ sung các luật cần lấy Luật Quy hoạch làm gốc

Sửa đổi các luật liên quan để đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch

Sửa đổi các luật liên quan để đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch

Đề xuất thứ tự dùng vốn dự phòng chung kế hoạch trung hạn

Đề xuất thứ tự dùng vốn dự phòng chung kế hoạch trung hạn

UBND huyện nói về lò than gây ngộp thở

UBND huyện nói về lò than gây ngộp thở

Hà Nội: Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Hà Nội: Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia

Thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia

Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất

Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất