Làm vườn hiệu quả

Làm vườn hiệu quả

Nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhiều nông dân ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt đã phát triển...