Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

Chống chạy chức, chạy quyền

Chống chạy chức, chạy quyền

Quán triệt, triển khai Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Quán triệt triển khai Quy định 205 của Bộ Chính trị

Quán triệt triển khai Quy định 205 của Bộ Chính trị

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Đưa Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Đưa Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XII)

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XII)

Tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới: Bài 4: Sàng lọc cán bộ, khắc phục những hạn chế, yếu kém

Tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới: Bài 4: Sàng lọc cán bộ, khắc phục những hạn chế, yếu kém

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

Các địa phương ở Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ cốt cán

Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Tiếp tục đề xuất giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Tiếp tục đề xuất giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Đà Nẵng triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Đà Nẵng triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11

Công tác nhân sự phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đúng người, đúng việc

Công tác nhân sự phải đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đúng người, đúng việc

Giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 10-2019

Giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 10-2019

Bài 4: Minh bạch sẽ khắc phục tiêu cực trong công tác cán bộ

Bài 4: Minh bạch sẽ khắc phục tiêu cực trong công tác cán bộ

Xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thanh Hóa: Bí thư huyện Thiệu Hóa phủ nhận việc nhận tiền chạy chức

Thanh Hóa: Bí thư huyện Thiệu Hóa phủ nhận việc nhận tiền chạy chức

Bài 2: 'Chạy chức chạy quyền' thực chất là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ

Bài 2: 'Chạy chức chạy quyền' thực chất là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

Coi trọng chất lượng cấp ủy trong xây dựng nhân sự khóa mới

Lạng Sơn: Chú trọng tuyên truyền về công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Lạng Sơn: Chú trọng tuyên truyền về công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Ngăn chặn mối nguy hại lớn cho Đảng trước kỳ Đại hội

Ngăn chặn mối nguy hại lớn cho Đảng trước kỳ Đại hội

Công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự nhìn từ Hội nghị Trung ương 11

Công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự nhìn từ Hội nghị Trung ương 11

Từ bài báo 'Dân vận'của Bác 70 năm trước đến công tác dân vận hiện nay

Từ bài báo 'Dân vận'của Bác 70 năm trước đến công tác dân vận hiện nay

Lấp 'lỗ hổng' công tác cán bộ: Rõ trách nhiệm, khó làm sai

Lấp 'lỗ hổng' công tác cán bộ: Rõ trách nhiệm, khó làm sai

Lấp 'lỗ hổng' công tác cán bộ: Rõ trách nhiệm, khó làm sai

Lấp 'lỗ hổng' công tác cán bộ: Rõ trách nhiệm, khó làm sai

Công tác cán bộ theo yêu cầu mới

Công tác cán bộ theo yêu cầu mới

Quy định 205-QĐ/TW là giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Đảng

Quy định 205-QĐ/TW là giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ của Đảng

Cục trưởng mất chức được quy hoạch làm Vụ trưởng: Đúng quy trình?!

Cục trưởng mất chức được quy hoạch làm Vụ trưởng: Đúng quy trình?!

Lấp 'lỗ hổng' công tác cán bộ: Ngăn ngừa lạm dụng, thao túng quyền lực

Lấp 'lỗ hổng' công tác cán bộ: Ngăn ngừa lạm dụng, thao túng quyền lực

Cục trưởng bị cách chức sau vụ Formosa được quy hoạch vụ trưởng của 2 vụ

Cục trưởng bị cách chức sau vụ Formosa được quy hoạch vụ trưởng của 2 vụ

'Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng'

'Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng'

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cao nhất từ trước đến nay và cao nhất cả nước

Kiểm soát quyền lực

Kiểm soát quyền lực

Quyền lực chỉ có thể kiểm soát bằng thể chế

Quyền lực chỉ có thể kiểm soát bằng thể chế

Chỉ vì 'em chồng của vợ'?!

Chỉ vì 'em chồng của vợ'?!

Hoàn chỉnh hành lang pháp lý để sớm khởi công cao tốc TP.HCM-Mộc Bài

Hoàn chỉnh hành lang pháp lý để sớm khởi công cao tốc TP.HCM-Mộc Bài

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Cho ý kiến về chủ đề, phương châm hành động, hệ thống chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Chống chạy chức, chạy quyền: Giới thiệu sai nhân sự cũng phải chịu trách nhiệm

Chống chạy chức, chạy quyền: Giới thiệu sai nhân sự cũng phải chịu trách nhiệm

Cuộc chiến đấu xây dựng niềm tin

Cuộc chiến đấu xây dựng niềm tin

Đã từng có kiểu sắp xếp, quy hoạch cán bộ theo 'cánh hẩu, phe nhóm'

Đã từng có kiểu sắp xếp, quy hoạch cán bộ theo 'cánh hẩu, phe nhóm'

Luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng

Luận điệu xuyên tạc quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng

Có 'lồng cơ chế' để 'nhốt' quyền lực, người bất tài khó lọt Trung ương?

Có 'lồng cơ chế' để 'nhốt' quyền lực, người bất tài khó lọt Trung ương?

Ông Lê Quang Thưởng: Quy định 205 rất quan trọng, đặc biệt là lúc này

Ông Lê Quang Thưởng: Quy định 205 rất quan trọng, đặc biệt là lúc này

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm chạy chức, chạy quyền

Coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý nghiêm chạy chức, chạy quyền

'Chặn' người thân can thiệp công tác cán bộ thì người lãnh đạo phải liêm chính

'Chặn' người thân can thiệp công tác cán bộ thì người lãnh đạo phải liêm chính

Chặn đường chạy chức, chạy quyền để ngăn hậu họa

Chặn đường chạy chức, chạy quyền để ngăn hậu họa

Đã có 'bàn tay thép' chặn cả họ làm quan, cánh hẩu trong công tác cán bộ

Đã có 'bàn tay thép' chặn cả họ làm quan, cánh hẩu trong công tác cán bộ

Chọn lựa nguồn cán bộ thực tâm, thực tài

Chọn lựa nguồn cán bộ thực tâm, thực tài

Phải thực sự là chỗ dựa để lúc người dân cần, có Công an

Phải thực sự là chỗ dựa để lúc người dân cần, có Công an

Quy định về kiểm soát quyền lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Quy định về kiểm soát quyền lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng, XDLL trong CAND

Phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng, XDLL trong CAND

Đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND

Đánh giá khách quan, đầy đủ về công tác xây dựng lực lượng CAND

Công tác cán bộ là 'chốt' của then chốt

Công tác cán bộ là 'chốt' của then chốt

Chống nạn chạy chức, chạy quyền: Chặn từ gốc 'sự tha hóa quyền lực'

Chống nạn chạy chức, chạy quyền: Chặn từ gốc 'sự tha hóa quyền lực'

Đảng 'gọi tên' các hành vi chạy chức, chạy quyền

Đảng 'gọi tên' các hành vi chạy chức, chạy quyền

'VẮC-XIN' NGỪA CHẠY CHỨC

'VẮC-XIN' NGỪA CHẠY CHỨC

Toàn văn Quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Toàn văn Quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền