Không bao che, tiếp tay cho 'chạy chức, chạy quyền' trong nội bộ

Không bao che, tiếp tay cho 'chạy chức, chạy quyền' trong nội bộ

Lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị; kiên...
'Dù ở cấp nào thì cán bộ cũng phải là người gần dân, sát dân'

'Dù ở cấp nào thì cán bộ cũng phải là người gần dân, sát dân'

Hơn 100 cán bộ Trung ương quản lý bị kỷ luật là 'hồi chuông cảnh tỉnh' cho những ai đang có ý đồ chạy chức, chạy quyền

Hơn 100 cán bộ Trung ương quản lý bị kỷ luật là 'hồi chuông cảnh tỉnh' cho những ai đang có ý đồ chạy chức, chạy quyền

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ

Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành TƯ khóa 13

Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành TƯ khóa 13

Gần 80% ủy viên Ban thường vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Gần 80% ủy viên Ban thường vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đảm bảo tìm nhân sự đúng người, đúng việc

Đảm bảo tìm nhân sự đúng người, đúng việc

Kịp thời ngăn chặn vi phạm trong công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đảng

Kịp thời ngăn chặn vi phạm trong công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đảng

Thẩm định tiêu chuẩn chính trị 181 cán bộ diện Trung ương quản lý

Thẩm định tiêu chuẩn chính trị 181 cán bộ diện Trung ương quản lý

Thẩm định 138 nhân sự diện Trung ương quản lý để trình Bộ Chính trị

Thẩm định 138 nhân sự diện Trung ương quản lý để trình Bộ Chính trị

Tự trọng trong tham mưu để chọn được nhân sự có tài, có đức

Tự trọng trong tham mưu để chọn được nhân sự có tài, có đức

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đảm bảo tìm nhân sự đúng người, đúng việc

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Đảm bảo tìm nhân sự đúng người, đúng việc

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 2-2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 2-2020

Đại hội 13 sẽ bàn về '4 không' trong phòng chống tham nhũng

Đại hội 13 sẽ bàn về '4 không' trong phòng chống tham nhũng

Đảng ta ngày càng mạnh hơn, trong sạch hơn

Đảng ta ngày càng mạnh hơn, trong sạch hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ai xứng đáng thì làm, không sợ thiếu cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Ai xứng đáng thì làm, không sợ thiếu cán bộ

Thủ tướng kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ CAND

Thủ tướng kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ CAND

Hà Nam quán triệt văn bản của trung ương về chống chạy chức, chạy quyền

Hà Nam quán triệt văn bản của trung ương về chống chạy chức, chạy quyền

Để quyền lực trong công tác cán bộ thực sự được kiểm soát

Để quyền lực trong công tác cán bộ thực sự được kiểm soát

Chống chạy chức, chạy quyền

Chống chạy chức, chạy quyền

Kiểm soát quyền lực

Kiểm soát quyền lực

Ông Phạm Minh Chính: Chạy chức, chạy quyền đang được từng bước đẩy lùi

Ông Phạm Minh Chính: Chạy chức, chạy quyền đang được từng bước đẩy lùi

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Phê duyệt quy hoạch gần 560 cán bộ diện Trung ương quản lý

Phê duyệt quy hoạch gần 560 cán bộ diện Trung ương quản lý

Quy định chống 'chạy chức, chạy quyền' đã đi trúng vào vấn đề nhức nhối

Quy định chống 'chạy chức, chạy quyền' đã đi trúng vào vấn đề nhức nhối

Đưa Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Đưa Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Thành ủy Nha Trang: Quán triệt các văn bản về đại hội Đảng bộ các cấp

Thành ủy Nha Trang: Quán triệt các văn bản về đại hội Đảng bộ các cấp

Triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp

Triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp

Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong CATP

Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong CATP

Quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp

Quán triệt các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Sắp xếp, cải tiến bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế chưa bao giờ là dễ dàng'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Sắp xếp, cải tiến bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế chưa bao giờ là dễ dàng'

Tiếp tục tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối cơ quan

Tiếp tục tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối cơ quan

Phó Thủ tướng: 'Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế chưa bao giờ dễ dàng'

Phó Thủ tướng: 'Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế chưa bao giờ dễ dàng'

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Không khó tìm nguồn cán bộ

Không khó tìm nguồn cán bộ

Kiểm soát quyền lực

Kiểm soát quyền lực

'NHỐT' QUYỀN LỰC TRONG 'LỒNG' CƠ CHẾ

'NHỐT' QUYỀN LỰC TRONG 'LỒNG' CƠ CHẾ