Hà Nam quán triệt văn bản của trung ương về chống chạy chức, chạy quyền

Hà Nam quán triệt văn bản của trung ương về chống chạy chức, chạy quyền

Để quyền lực trong công tác cán bộ thực sự được kiểm soát

Để quyền lực trong công tác cán bộ thực sự được kiểm soát

Chống chạy chức, chạy quyền

Chống chạy chức, chạy quyền

Kiểm soát quyền lực

Kiểm soát quyền lực

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ông Phạm Minh Chính: Chạy chức, chạy quyền đang được từng bước đẩy lùi

Ông Phạm Minh Chính: Chạy chức, chạy quyền đang được từng bước đẩy lùi

Phê duyệt quy hoạch gần 560 cán bộ diện Trung ương quản lý

Phê duyệt quy hoạch gần 560 cán bộ diện Trung ương quản lý

Quy định chống 'chạy chức, chạy quyền' đã đi trúng vào vấn đề nhức nhối

Quy định chống 'chạy chức, chạy quyền' đã đi trúng vào vấn đề nhức nhối

Đưa Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Đưa Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống

Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong CATP

Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong CATP

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Hà Tĩnh triển khai nhiều nghị quyết quan trọng xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Sắp xếp, cải tiến bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế chưa bao giờ là dễ dàng'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Sắp xếp, cải tiến bộ máy nhà nước, tinh giản biên chế chưa bao giờ là dễ dàng'

Tiếp tục tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối cơ quan

Tiếp tục tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối cơ quan

Phó Thủ tướng: 'Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế chưa bao giờ dễ dàng'

Phó Thủ tướng: 'Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế chưa bao giờ dễ dàng'

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

Không khó tìm nguồn cán bộ

Không khó tìm nguồn cán bộ

Nguyên Chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão: Chặn 'chạy chức, chạy quyền', đừng chỉ mạnh ở quy định của Đảng

Nguyên Chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão: Chặn 'chạy chức, chạy quyền', đừng chỉ mạnh ở quy định của Đảng

Kiểm soát quyền lực

Kiểm soát quyền lực

'NHỐT' QUYỀN LỰC TRONG 'LỒNG' CƠ CHẾ

'NHỐT' QUYỀN LỰC TRONG 'LỒNG' CƠ CHẾ

Bộ Chính trị xác định 7 biểu hiện chạy chức, chạy quyền bị nghiêm cấm

Bộ Chính trị xác định 7 biểu hiện chạy chức, chạy quyền bị nghiêm cấm