Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh: Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng

Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh: Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu báo cáo việc Sở GD-ĐT nhận thù lao của NXB Giáo dục Việt Nam.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu báo cáo việc Sở GD-ĐT nhận thù lao của NXB Giáo dục Việt Nam.

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Trả 'lương tháng' cho lãnh đạo Sở, NXB Giáo dục Việt Nam có cạnh tranh lành mạnh trong việc chọn SGK mới?

Trả 'lương tháng' cho lãnh đạo Sở, NXB Giáo dục Việt Nam có cạnh tranh lành mạnh trong việc chọn SGK mới?

'Ăn lương tháng' thì lãnh đạo sở chọn sách nào?

'Ăn lương tháng' thì lãnh đạo sở chọn sách nào?

Nhà xuất bản chi tiền cho sở giáo dục, chọn sách giáo khoa có còn khách quan?

Nhà xuất bản chi tiền cho sở giáo dục, chọn sách giáo khoa có còn khách quan?

Chọn SGK: Vừa đá bóng, vừa thổi còi