Không chấp nhận chậm trễ trong cổ phần hóa

Không chấp nhận chậm trễ trong cổ phần hóa

Sẽ báo cáo Thủ tướng xử lý trách nhiệm liên quan các vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa

Sẽ báo cáo Thủ tướng xử lý trách nhiệm liên quan các vụ việc sai phạm trong cổ phần hóa

Tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm cho quá trình cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn

Tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm cho quá trình cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn

Thủ tướng chủ trì hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng chủ trì hội nghị đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng: Phê bình Hà Nội, TP HCM chậm thoái vốn

Phó Thủ tướng: Phê bình Hà Nội, TP HCM chậm thoái vốn

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Cổ phần hóa đang rất chậm

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Cổ phần hóa đang rất chậm

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN

Nhiều nguyên nhân gây chậm tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

Nhiều nguyên nhân gây chậm tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

'Đã phát hiện những việc cố ý làm trái pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN'

'Đã phát hiện những việc cố ý làm trái pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN'

'Chưa có đồng chí nào bị cách chức, thay thế vì việc này'

'Chưa có đồng chí nào bị cách chức, thay thế vì việc này'