Ông Phạm Ngọc Thưởng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Ông Phạm Ngọc Thưởng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn về làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn về làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ TN - MT

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình làm Thứ trưởng Bộ TN - MT

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai thứ trưởng

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Thủ tướng bổ nhiệm hai Thứ trưởng

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng