12 cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã hoàn trả gần 900 triệu đồng vụ lắp camera tại nhà riêng

12 cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã hoàn trả gần 900 triệu đồng vụ lắp camera tại nhà riêng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã hoàn tiền ngân sách lắp camera tại nhà riêng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã hoàn tiền ngân sách lắp camera tại nhà riêng

12 cán bộ ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera

12 cán bộ ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã hoàn tiền ngân sách lắp camera tại nhà riêng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã hoàn tiền ngân sách lắp camera tại nhà riêng

Dùng tiền ngân sách lắp camera nhà riêng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng là không đúng

Dùng tiền ngân sách lắp camera nhà riêng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng là không đúng

Vụ chi tiền tỷ lắp camera ở Sóc Trăng: 'Không chỉ rút kinh nghiệm mà phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân'

Vụ chi tiền tỷ lắp camera ở Sóc Trăng: 'Không chỉ rút kinh nghiệm mà phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân'

Sóc Trăng chi ngân sách lắp camera cho nhà riêng cán bộ là không đúng

Sóc Trăng chi ngân sách lắp camera cho nhà riêng cán bộ là không đúng

Sóc Trăng hủy lắp camera nhà cán bộ thường vụ tỉnh ủy

Sóc Trăng hủy lắp camera nhà cán bộ thường vụ tỉnh ủy

Tỉnh ủy Sóc Trăng thu hồi tiền chi lắp camera cho nhà riêng 12 ủy viên thường vụ, kiểm điểm trách nhiệm

Tỉnh ủy Sóc Trăng thu hồi tiền chi lắp camera cho nhà riêng 12 ủy viên thường vụ, kiểm điểm trách nhiệm

Sóc Trăng: Hủy quyết định chi gần 1 tỉ đồng lắp camera tại nhà riêng cán bộ ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sóc Trăng: Hủy quyết định chi gần 1 tỉ đồng lắp camera tại nhà riêng cán bộ ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sóc Trăng: Thu hồi tiền lắp camera tại nhà riêng các Thường vụ Tỉnh ủy

Sóc Trăng: Thu hồi tiền lắp camera tại nhà riêng các Thường vụ Tỉnh ủy

Sóc Trăng hủy quyết định lắp camera tại nhà cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sóc Trăng hủy quyết định lắp camera tại nhà cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sóc Trăng hủy vụ lắp camera: Đúng chủ trương, sai... nguồn kinh phí!

Sóc Trăng hủy vụ lắp camera: Đúng chủ trương, sai... nguồn kinh phí!

Sóc Trăng thu hồi quyết định chi 1 tỷ ngân sách lắp camera nhà lãnh đạo

Sóc Trăng thu hồi quyết định chi 1 tỷ ngân sách lắp camera nhà lãnh đạo

Sóc Trăng nhận sai, hủy việc lắp camera nhà cán bộ thường vụ

Sóc Trăng nhận sai, hủy việc lắp camera nhà cán bộ thường vụ

Tỉnh ủy Sóc Trăng lên tiếng vụ lấy tiền ngân sách lắp camera nhà riêng lãnh đạo

Tỉnh ủy Sóc Trăng lên tiếng vụ lấy tiền ngân sách lắp camera nhà riêng lãnh đạo