Xây dựng các chương trình, đề án triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021

Xây dựng các chương trình, đề án triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021

Nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến...
Đắk Lắk: Chi trả trợ cấp đối với người có công kịp thời, công khai, minh bạch

Đắk Lắk: Chi trả trợ cấp đối với người có công kịp thời, công khai, minh bạch

HÀ NAM: CỬ TRI KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ

HÀ NAM: CỬ TRI KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ

Tạo đồng thuận nhân dân trong hoạch định và thực hiện chính sách

Tạo đồng thuận nhân dân trong hoạch định và thực hiện chính sách

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chọn cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân

Chọn cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân

MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng

MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng

Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng

Thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân đối với Đảng

Bà Trương Thị Mai làm việc về Quy chế dân vận của Hệ thống chính trị

Bà Trương Thị Mai làm việc về Quy chế dân vận của Hệ thống chính trị

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn trong việc cả hệ thống chính trị cùng làm dân vận

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn trong việc cả hệ thống chính trị cùng làm dân vận

Cả hệ thống chính trị phải tham gia vào công tác dân vận

Cả hệ thống chính trị phải tham gia vào công tác dân vận

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với Tổng cục Chính trị

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với Tổng cục Chính trị

Làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận

Làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận

Đảng viên, cán bộ làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận

Đảng viên, cán bộ làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận

Kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân

Kịp thời giải quyết những bức xúc của người dân

Đồng chí Trương Thị Mai: Bản chất công tác dân vận là tăng cường lòng tin của dân với Đảng

Đồng chí Trương Thị Mai: Bản chất công tác dân vận là tăng cường lòng tin của dân với Đảng

Điều chỉnh lại không gian phát triển đô thị quận 5

Điều chỉnh lại không gian phát triển đô thị quận 5

Tiếp tục đẩy mạnh và linh hoạt, sáng tạo công tác thanh vận trong đoàn viên thanh niên

Tiếp tục đẩy mạnh và linh hoạt, sáng tạo công tác thanh vận trong đoàn viên thanh niên

Dân chủ, công khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân

Dân chủ, công khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân

Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận

Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận

Thực hiện hiệu quả quy chế công tác dân vận trong các cơ quan T.Ư

Thái Nguyên: Cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận

Thái Nguyên: Cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận

Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã tạo được sự đồng thuận xã hội cao

Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã tạo được sự đồng thuận xã hội cao

Công tác dân vận của tỉnh Khánh Hòa đạt kết quả tích cực

Công tác dân vận của tỉnh Khánh Hòa đạt kết quả tích cực

Phát huy công tác dân vận tập hợp sức mạnh toàn dân

Phát huy công tác dân vận tập hợp sức mạnh toàn dân

Khảo sát 12 đơn vị, địa phương về thực hiện công tác dân vận

Khảo sát 12 đơn vị, địa phương về thực hiện công tác dân vận

Tổng kết thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Tổng kết thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị