Nâng 'chất' hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Nâng 'chất' hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận các...

Mặt trận Tổ quốc cần tham gia sâu trong xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ

Hấp thụ nhân tố mới để tạo sinh lực cho Đảng

Hấp thụ nhân tố mới để tạo sinh lực cho Đảng

Chọn cán bộ đúng để đỡ phải chống tham nhũng, tiêu cực

Chọn cán bộ đúng để đỡ phải chống tham nhũng, tiêu cực

Hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư

Hướng mạnh về cơ sở và khu dân cư

Chú trọng lắng nghe nguyện vọng của nhân dân

Chú trọng lắng nghe nguyện vọng của nhân dân

Phát huy hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Phát huy hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Kiên Giang: Phát triển bền vững kinh tế biển

Kiên Giang: Phát triển bền vững kinh tế biển

Kỳ cuối: Đổi mới từ những cách làm sáng tạo, thiết thực

Kỳ cuối: Đổi mới từ những cách làm sáng tạo, thiết thực

Có kiến thức, có kinh nghiệm để tư vấn tốt

Có kiến thức, có kinh nghiệm để tư vấn tốt

MTTQ Việt Nam nâng cao hiệu quả tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

MTTQ Việt Nam nâng cao hiệu quả tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Mặt trận các cấp đã đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng kịp thời

Mặt trận các cấp đã đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng kịp thời

Hà Nội sẽ đề xuất giải pháp quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng

Hà Nội sẽ đề xuất giải pháp quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng

Quy hoạch 2 bờ sông Hồng thành các khu đô thị sinh thái

Quy hoạch 2 bờ sông Hồng thành các khu đô thị sinh thái

Sẽ quy hoạch đô thị sinh thái hai bên bờ sông Hồng

Sẽ quy hoạch đô thị sinh thái hai bên bờ sông Hồng

Hà Nội đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng xây dựng mới trụ sở Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an

Hà Nội đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng xây dựng mới trụ sở Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an

Chủ tịch Hà Nội: Chúng ta bỏ lỡ một cơ hội về quy hoạch hai bên sông Hồng

Chủ tịch Hà Nội: Chúng ta bỏ lỡ một cơ hội về quy hoạch hai bên sông Hồng

Thể lệ Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ XIV

Thể lệ Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ XIV

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện

Hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Hiến kế giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Vượt khó bằng sự tin yêu của nhân dân

Vượt khó bằng sự tin yêu của nhân dân

Xây dựng chương trình công tác của MTTQ các cấp với những cách làm mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn

Xây dựng chương trình công tác của MTTQ các cấp với những cách làm mới, hiệu quả hơn, thiết thực hơn

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh làm việc tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh làm việc tại Đà Nẵng

Nhân ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6-12: Xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền

Nhân ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6-12: Xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền

Tổ chức Đoàn phải trong sạch thì mới vận động được đoàn viên, thanh niên

Tổ chức Đoàn phải trong sạch thì mới vận động được đoàn viên, thanh niên

Đoan Hùng (Phú Thọ): Hiệu quả từ công tác giám sát, phản biện xã hội

Đoan Hùng (Phú Thọ): Hiệu quả từ công tác giám sát, phản biện xã hội

Đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ 2 huyện Tân Phú, Định Quán

Đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ 2 huyện Tân Phú, Định Quán

Hiểu lòng dân để giám sát, phản biện

Hiểu lòng dân để giám sát, phản biện

Giám sát góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp lần thứ 9

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp lần thứ 9

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Đeo bám đến cùng những kiến nghị sau giám sát, phản biện

Đeo bám đến cùng những kiến nghị sau giám sát, phản biện

Mặt trận Hà Nội: Ra mắt Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2019-2024

Mặt trận Hà Nội: Ra mắt Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2019-2024

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): 5 năm giám sát hơn 400 vụ việc

Yên Lạc (Vĩnh Phúc): 5 năm giám sát hơn 400 vụ việc

Cùng nhân dân giám sát phản biện

Cùng nhân dân giám sát phản biện

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội tại Bến Tre

Thực hiện giám sát, phản biện xã hội tại Bến Tre

Lắng nghe dân nói, làm cho dân tin

Lắng nghe dân nói, làm cho dân tin

Giám sát, phản biện xã hội để xây dựng chính quyền vững mạnh

Giám sát, phản biện xã hội để xây dựng chính quyền vững mạnh

Bồi dưỡng kiến thức về giám sát và phản biện xã hội

Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Lắng nghe dân để giám sát, phản biện hiệu quả

Xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện

Xác định 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp thực hiện

MTTQ huyện Nga Sơn tăng cường hoạt động giám sát

MTTQ huyện Nga Sơn tăng cường hoạt động giám sát

Tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng hàng Việt

Tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng hàng Việt

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cho cán bộ cơ sở

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận cho cán bộ cơ sở