Thu hút người tài vào quản trị đất nước

Thu hút người tài vào quản trị đất nước

Ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn trước Quốc hội, kết thúc phiên chất...
Thủ tướng trả lời chất vấn tại Quốc hội: Đi thẳng vào những vấn đề nóng

Thủ tướng trả lời chất vấn tại Quốc hội: Đi thẳng vào những vấn đề nóng

Thủ tướng Chính phủ trả lời, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Thủ tướng Chính phủ trả lời, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm

Thủ tướng: 'Việt Nam tạo ra 1.200 tỷ USD GDP trong 5 năm'

Thủ tướng: 'Việt Nam tạo ra 1.200 tỷ USD GDP trong 5 năm'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời về văn hóa từ chức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời về văn hóa từ chức

Thủ tướng: Phấn đấu đến năm 2030 có 5.000 km đường cao tốc

Thủ tướng: Phấn đấu đến năm 2030 có 5.000 km đường cao tốc

Thủ tướng trả lời chất vấn đại biểu Ksor H'Bơ Khăp về 'văn hóa từ chức'

Thủ tướng trả lời chất vấn đại biểu Ksor H'Bơ Khăp về 'văn hóa từ chức'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời về 'văn hóa từ chức'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời về 'văn hóa từ chức'

Thủ tướng trả lời chất vấn của Đại biểu Ksor H'Bơ Khăp: Có ủng hộ văn hóa từ chức hay không?

Thủ tướng trả lời chất vấn của Đại biểu Ksor H'Bơ Khăp: Có ủng hộ văn hóa từ chức hay không?

Thủ tướng trả lời chất vấn về văn hóa từ chức của cán bộ, công chức

Thủ tướng trả lời chất vấn về văn hóa từ chức của cán bộ, công chức

Thủ tướng: Nông nghiệp là nền tảng, chỗ dựa trong dịch bệnh toàn cầu

Thủ tướng: Nông nghiệp là nền tảng, chỗ dựa trong dịch bệnh toàn cầu

Thủ tướng khen nhiều chất vấn của đại biểu Quốc hội là 'tuyệt vời'

Thủ tướng khen nhiều chất vấn của đại biểu Quốc hội là 'tuyệt vời'

Thủ tướng: Để có văn hóa từ chức, mỗi cán bộ, công chức phải nêu gương

Thủ tướng: Để có văn hóa từ chức, mỗi cán bộ, công chức phải nêu gương

Cải thiện cung cách ứng xử của cán bộ, công chức

Cải thiện cung cách ứng xử của cán bộ, công chức

Nâng cao đạo đức công vụ: Những động thái quyết liệt của Chính phủ

Nâng cao đạo đức công vụ: Những động thái quyết liệt của Chính phủ

Tham nhũng vặt vẫn là vấn nạn

Tham nhũng vặt vẫn là vấn nạn

Văn hóa ứng xử và trách nhiệm công vụ: Quy định nhiều, chế tài yếu?

Văn hóa ứng xử và trách nhiệm công vụ: Quy định nhiều, chế tài yếu?