Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Ngày 24/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc...
Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9

Bộ Công an thông tin về chất vấn của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng

Bộ Công an thông tin về chất vấn của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng

Bộ Công an: Không chấp nhận các vi phạm trong hoạt động điều tra

Bộ Công an: Không chấp nhận các vi phạm trong hoạt động điều tra

Quảng Ninh đạt Giải thưởng quốc tế ASOCIO chính quyền số

Quảng Ninh đạt Giải thưởng quốc tế ASOCIO chính quyền số

Nhiều bức xúc của cử tri chưa được giải quyết

Nhiều bức xúc của cử tri chưa được giải quyết

Các kiến nghị của cử tri được Chính phủ tích cực xem xét, giải quyết

Luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 11