Hơn 2 giờ truy đối tượng trốn nã trong đường dây ma túy lớn

Hơn 2 giờ truy đối tượng trốn nã trong đường dây ma túy lớn

Nghệ An: Chặn bắt trùm ma túy ma mãnh vận chuyển 30 bánh heroin

Nghệ An: Chặn bắt trùm ma túy ma mãnh vận chuyển 30 bánh heroin

Nổ súng bắt đối tượng chở 19 bánh heroin

Nổ súng bắt đối tượng chở 19 bánh heroin

Bắn thủng lốp ô tô, bắt hai đối tượng vận chuyển heroin

Bắn thủng lốp ô tô, bắt hai đối tượng vận chuyển heroin

Cuộc chặn bắt nghẹt thở, nổ súng bắn thủng lốp xe tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy

Cuộc chặn bắt nghẹt thở, nổ súng bắn thủng lốp xe tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy

Phút chốt chặn nghẹt thở, nổ súng bắn thủng lốp xe bán tải chở heroin

Phút chốt chặn nghẹt thở, nổ súng bắn thủng lốp xe bán tải chở heroin

Cảnh sát Nghệ An mật phục, bắn thủng lốp xe bán tải chở 19 bánh heroin

Cảnh sát Nghệ An mật phục, bắn thủng lốp xe bán tải chở 19 bánh heroin

Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

Bắt 2 vụ vận chuyển ma túy số lượng 'khủng'

Nghệ An: Nổ súng bắt 2 đối tượng đang vận chuyển 19 bánh heroin đi tiêu thụ

Nghệ An: Nổ súng bắt 2 đối tượng đang vận chuyển 19 bánh heroin đi tiêu thụ

Hàng chục cảnh sát đón lõng, nổ súng bắt xe bán tải chở 19 bánh heroin

Hàng chục cảnh sát đón lõng, nổ súng bắt xe bán tải chở 19 bánh heroin

Nghệ An: Cảnh sát đón lõng, bắn thủng lốp xe bán tải chở 19 bánh heroin

Nghệ An: Cảnh sát đón lõng, bắn thủng lốp xe bán tải chở 19 bánh heroin

Phát hiện xe bán tải chở 19 bánh heroin từ Lào về Nghệ An

Phát hiện xe bán tải chở 19 bánh heroin từ Lào về Nghệ An

Bắt 2 đối tượng dùng xe bán tải vận chuyển 19 bánh heroin

Bắt 2 đối tượng dùng xe bán tải vận chuyển 19 bánh heroin

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 19 bánh heroin tại Nghệ An

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 19 bánh heroin tại Nghệ An