Lộ hình thức kỷ luật CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

Lộ hình thức kỷ luật CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

Chuyển công tác CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

Chuyển công tác CSGT rọi đèn pin vào mặt người dân

Chuyển công tác CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' về phía người quay phim

Chuyển công tác CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' về phía người quay phim

Chiếu đèn pin vào người quay phim, đội phó CSGT bị chuyển công tác

Chiếu đèn pin vào người quay phim, đội phó CSGT bị chuyển công tác

Điều chuyển công tác vị CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' về phía người quay phim

Điều chuyển công tác vị CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' về phía người quay phim

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt người quay phim

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt người quay phim

Tạm đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt người quay phim

Tạm đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt người quay phim

Chiếu đèn pin vào người quay phim, đội phó CSGT bị đình chỉ công tác

Chiếu đèn pin vào người quay phim, đội phó CSGT bị đình chỉ công tác

Quảng Nam: Đình chỉ Trung tá CSGT rọi đèn pin, chỉ mặt vào tài xế

Quảng Nam: Đình chỉ Trung tá CSGT rọi đèn pin, chỉ mặt vào tài xế

Tạm đình chỉ công tác Trung tá CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào tài xế

Tạm đình chỉ công tác Trung tá CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào tài xế

Đình chỉ CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' với người quay phim

Đình chỉ CSGT rọi đèn pin, 'vung tay' với người quay phim

CSGT 'vung tay', chiếu đèn pin vào quay phim bị tạm dừng nhiệm vụ

CSGT 'vung tay', chiếu đèn pin vào quay phim bị tạm dừng nhiệm vụ

Làm rõ vụ CSGT 'vung tay' rọi đèn pin vào mặt người quay phim

Làm rõ vụ CSGT 'vung tay' rọi đèn pin vào mặt người quay phim

Trưởng phòng CSGT Quảng Nam: Anh em sai rõ ràng rồi!

Trưởng phòng CSGT Quảng Nam: Anh em sai rõ ràng rồi!