Sẽ xử lý CSGT rọi đèn, vung tay với người dân

Sẽ xử lý CSGT rọi đèn, vung tay với người dân

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt dân

Đình chỉ công tác CSGT vung tay, rọi đèn vào mặt dân

Làm rõ vụ việc CSGT rọi đèn pin, vung tay khi làm việc với người dân

Làm rõ vụ việc CSGT rọi đèn pin, vung tay khi làm việc với người dân

Tạm dừng phân công tuần tra CSGT vung tay với dân

Tạm dừng phân công tuần tra CSGT vung tay với dân

Một cảnh sát giao thông 'vung tay' với người quay phim

Một cảnh sát giao thông 'vung tay' với người quay phim

Làm rõ vụ CSGT 'vung tay' rọi đèn pin vào mặt người quay phim

Làm rõ vụ CSGT 'vung tay' rọi đèn pin vào mặt người quay phim

CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào mặt người quay phim phải làm báo cáo

CSGT 'vung tay', rọi đèn pin vào mặt người quay phim phải làm báo cáo

Sẽ xử lý CSGT rọi đèn, vung tay với người dân

Sẽ xử lý CSGT rọi đèn, vung tay với người dân