Hàn Quốc hỗ trợ 10.000 tấn gạo cho người dân Việt Nam bị thiên tai

Hàn Quốc hỗ trợ 10.000 tấn gạo cho người dân Việt Nam bị thiên tai

Số gạo viện trợ 10.000 tấn của Chính phủ Hàn Quốc đã và đang được phân bổ đến các tỉnh, thành trong cả nước.