Sống là cho... (Kỳ cuối: Hoa của đất)

Sống là cho... (Kỳ cuối: Hoa của đất)

Tổ chức lễ cưới cho 50 cặp thanh niên khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

Tổ chức lễ cưới cho 50 cặp thanh niên khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

Lễ cưới tập thể 50 cặp thanh niên khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn

Lễ cưới tập thể 50 cặp thanh niên khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn

Tổ chức lễ cưới tập thể cho 50 đôi vợ chồng khuyết tật khó khăn

Tổ chức lễ cưới tập thể cho 50 đôi vợ chồng khuyết tật khó khăn

Xúc động lễ cưới tập thể của 50 cặp đôi khuyết tật

Xúc động lễ cưới tập thể của 50 cặp đôi khuyết tật

Hỗ trợ lễ cưới cho 50 cặp thanh niên khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ lễ cưới cho 50 cặp thanh niên khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn

Hiến mô, tạng cứu người cho khoa học: Cho đi là còn mãi

12 trẻ khó khăn mắc bệnh tim được nhận hỗ trợ mổ tim 1,2 tỷ đồng

Vinamilk hỗ trợ 700 triệu đồng mổ tim cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn