Nghệ An trả lời kiến nghị của người dân về dự án nhiệt điện Quỳnh Lập

Nghệ An trả lời kiến nghị của người dân về dự án nhiệt điện Quỳnh Lập

Xem xét cho tư nhân đầu tư dự án nhiệt điện 2 tỷ USD Quỳnh Lập 1

Xem xét cho tư nhân đầu tư dự án nhiệt điện 2 tỷ USD Quỳnh Lập 1

Bộ Công Thương chính thức đề xuất giao Dự án Nhiệt điện cho Geleximco

Bộ Công Thương chính thức đề xuất giao Dự án Nhiệt điện cho Geleximco

Đề xuất giao nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD cho liên doanh Trung Quốc

Đề xuất giao nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD cho liên doanh Trung Quốc

Bóng dáng của vốn Trung Quốc ở các dự án nhiệt điện than

Bóng dáng của vốn Trung Quốc ở các dự án nhiệt điện than

EVN, TKV góp ý đề xuất dẫn vốn Trung Quốc đầu tư nhiệt điện của Geleximco

EVN, TKV góp ý đề xuất dẫn vốn Trung Quốc đầu tư nhiệt điện của Geleximco

Vì sao Geleximco gọi vốn đầu tư nhà máy nhiệt điện theo hình thức PPP?

Vì sao Geleximco gọi vốn đầu tư nhà máy nhiệt điện theo hình thức PPP?

Geleximco khẳng định 'Năng lực của đối tác đảm bảo cho dự án thành công'

Geleximco khẳng định 'Năng lực của đối tác đảm bảo cho dự án thành công'

Xây nhiệt điện than: Không thể chọn công nghệ Trung Quốc

Xây nhiệt điện than: Không thể chọn công nghệ Trung Quốc

ĐBQH: Không nên vay Trung Quốc làm nhiệt điện than

ĐBQH: Không nên vay Trung Quốc làm nhiệt điện than

Xây nhiệt điện bằng vốn Trung Quốc: Phải cảnh giác...

Xây nhiệt điện bằng vốn Trung Quốc: Phải cảnh giác...

Đề xuất xây nhà máy nhiệt điện chủ yếu bằng vốn TQ

Đề xuất xây nhà máy nhiệt điện chủ yếu bằng vốn TQ

Geleximco muốn xây nhà máy nhiệt điện tỷ USD với đối tác Trung Quốc

Geleximco muốn xây nhà máy nhiệt điện tỷ USD với đối tác Trung Quốc

Tập đoàn Geleximco tha thiết muốn tham gia đầu tư nhiệt điện

Tập đoàn Geleximco tha thiết muốn tham gia đầu tư nhiệt điện