Chính phủ và Quốc hội Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Chính phủ và Quốc hội Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Trong thư, lãnh đạo Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà nhân dân Campuchia đã giành...
Gặp mặt và giao lưu với sinh viên người Campuchia

Gặp mặt và giao lưu với sinh viên người Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Điện mừng tới Quốc vương Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Điện mừng tới Quốc vương Campuchia

TP Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Campuchia

TP Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Campuchia

Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Campuchia

Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Campuchia

Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Chính phủ, Quốc hội Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 67 năm quốc khánh Campuchia

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 67 năm quốc khánh Campuchia

Lễ thượng cờ kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia tại Hà Nội

Lễ thượng cờ kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia tại Hà Nội

Tổ chức khám bệnh miễn phí cho sinh viên Lào, Campuchia tại TPHCM

Tổ chức khám bệnh miễn phí cho sinh viên Lào, Campuchia tại TPHCM

Khen thưởng 86 sinh viên Lào, Campuchia nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động phong trào

Khen thưởng 86 sinh viên Lào, Campuchia nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động phong trào

Điện mừng Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni.

Điện mừng Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni.

Tổng lãnh sự quán VN tại Preah Sihanouk mừng Quốc khánh Campuchia

Tổng lãnh sự quán VN tại Preah Sihanouk mừng Quốc khánh Campuchia

Điện mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Điện mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Campuchia