Nước Nga quyết tâm bảo vệ thành quả của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Nước Nga quyết tâm bảo vệ thành quả của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Tổng thống Putin: 'Đang có những nỗ lực nhằm viết lại lịch sử'

Tổng thống Putin: 'Đang có những nỗ lực nhằm viết lại lịch sử'

Nga duyệt binh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ

Nga duyệt binh rầm rộ trên Quảng trường Đỏ

Nga long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Nga long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5

Lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5

Moscow sẵn sàng trước giờ G duyệt binh Chiến thắng

Moscow sẵn sàng trước giờ G duyệt binh Chiến thắng

Nga tổ chức trọng thể lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát xít lần thứ 72

Nga tổ chức trọng thể lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát xít lần thứ 72