Nhà nước có chính sách thu hẹp giàu nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Nhà nước có chính sách thu hẹp giàu nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri tỉnh Yên Bái

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri tỉnh Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri Yên Bái

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đbqh Giàng A Chu - yên bái: biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu tại miền núi?

Đbqh Giàng A Chu - yên bái: biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu tại miền núi?

Yên Bái đề nghị triển khai Dự án kết nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Yên Bái đề nghị triển khai Dự án kết nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên (Yên Bái)

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên (Yên Bái)

Đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên (Yên Bái)

Đồng chí Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên (Yên Bái)

Cử tri Yên Bái mong muốn sớm khởi công, nâng cấp tuyến đường nối quốc lộ 32

Cử tri Yên Bái mong muốn sớm khởi công, nâng cấp tuyến đường nối quốc lộ 32

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri tại Yên Bái

Ông Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn, Yên Bái

Ông Trần Quốc Vượng tiếp xúc cử tri huyện Văn Chấn, Yên Bái

Cử tri Yên Bái kiến nghị giải quyết nhiều nội dung về phát triển kinh tế- xã hội