Ngân sách phải được quản lý, giám sát chặt chẽ

Ngân sách phải được quản lý, giám sát chặt chẽ

TVQH 'bác' sửa toàn bộ Luật Đầu tư công

TVQH 'bác' sửa toàn bộ Luật Đầu tư công

Đề nghị thanh tra việc độc quyền phát hành sách giáo khoa

Đề nghị thanh tra việc độc quyền phát hành sách giáo khoa

Bộ sách Tin học cấp trung học cơ sở 'dùng một lần' vừa đắt vừa lãng phí

Bộ sách Tin học cấp trung học cơ sở 'dùng một lần' vừa đắt vừa lãng phí

'Có chủ tịch xã cho con đi làm con nuôi để hưởng tiền hộ nghèo'

'Có chủ tịch xã cho con đi làm con nuôi để hưởng tiền hộ nghèo'

Chủ tịch Quốc hội đề nghị dành 'giờ vàng, trang nhất' để tuyên truyền pháp luật

Chủ tịch Quốc hội đề nghị dành 'giờ vàng, trang nhất' để tuyên truyền pháp luật

Nhiều dự án luật chưa thống nhất vẫn trình Quốc hội

Nhiều dự án luật chưa thống nhất vẫn trình Quốc hội

Mỗi năm, phụ huynh phải chi trung bình 1000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa

Mỗi năm, phụ huynh phải chi trung bình 1000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa

Mỗi năm chi ngàn tỷ mua sách giáo khoa rồi...bán đồng nát

Mỗi năm chi ngàn tỷ mua sách giáo khoa rồi...bán đồng nát

Phó thủ tướng: Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt

Phó thủ tướng: Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt

Nhiều vụ thiệt hại ngàn tỉ nhưng không phát hiện tham nhũng

Nhiều vụ thiệt hại ngàn tỉ nhưng không phát hiện tham nhũng

Chủ tịch Quốc hội 'đặt hàng' sinh viên nghiên cứu khoa học về phát triển Nhà nước pháp quyền XHCN

Chủ tịch Quốc hội 'đặt hàng' sinh viên nghiên cứu khoa học về phát triển Nhà nước pháp quyền XHCN