Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động ngoại giao nghị viện

Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động ngoại giao nghị viện

Việt Nam tham dự MSEAP 3: Khẳng định cam kết chủ động, tham gia có trách nhiệm

Việt Nam tham dự MSEAP 3: Khẳng định cam kết chủ động, tham gia có trách nhiệm

Nâng cao vai trò của ngoại giao nghị viện

Nâng cao vai trò của ngoại giao nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự MSEAP lần thứ ba và thăm chính thức CH Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Chính phủ sẽ thăm, làm việc tại Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ sẽ thăm, làm việc tại Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ