Trình tự bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội

Trình tự bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội

Xử lý người đứng đầu khi xảy ra vi phạm về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước

Xử lý người đứng đầu khi xảy ra vi phạm về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân chỉ có 1 quốc tịch Việt Nam

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân chỉ có 1 quốc tịch Việt Nam

Năm 2019, trình Quốc hội phương án đầu tư hệ thống đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Năm 2019, trình Quốc hội phương án đầu tư hệ thống đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Bộ trưởng Giáo dục: 'Đạo đức giáo viên xuống cấp là thiếu sót lớn của ngành'

Bộ trưởng Giáo dục: 'Đạo đức giáo viên xuống cấp là thiếu sót lớn của ngành'

Nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm

Nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm

Không lồng ghép các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế vào các luật, pháp lệnh, nghị quyết

Không lồng ghép các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế vào các luật, pháp lệnh, nghị quyết

Danh sách các tư lệnh ngành trả lời chất vấn Quốc hội

Danh sách các tư lệnh ngành trả lời chất vấn Quốc hội