Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Gắn trung tâm y tế huyện với trạm y tế, tiến tới bao phủ mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Xây dựng nông thôn mới và phát triển công thương nghiệp: Động lực phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Xây dựng nông thôn mới và phát triển công thương nghiệp: Động lực phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Để không còn độ trễ

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng

Tìm được 'công cụ' chấm dứt tình trạng mua bán kháng sinh như... rau

Tìm được 'công cụ' chấm dứt tình trạng mua bán kháng sinh như... rau

Nhà thuốc vẫn bán kháng sinh tùy tiện vì… mức phạt quá thấp, quản lý lỏng lẻo

Nhà thuốc vẫn bán kháng sinh tùy tiện vì… mức phạt quá thấp, quản lý lỏng lẻo

Loại bỏ tất cả các hành vi buôn bán thuốc không lành mạnh

Loại bỏ tất cả các hành vi buôn bán thuốc không lành mạnh

Ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc

Sẽ nối mạng 61.000 nhà thuốc bán lẻ trên cả nước

Sẽ nối mạng 61.000 nhà thuốc bán lẻ trên cả nước

Quản lý bán thuốc ở Việt Nam thuộc hàng lỏng lẻo nhất thế giới

Quản lý bán thuốc ở Việt Nam thuộc hàng lỏng lẻo nhất thế giới

Gần 4.200 nhà thuốc đã được kết nối, quản lý hơn 22.000 đơn thuốc

Gần 4.200 nhà thuốc đã được kết nối, quản lý hơn 22.000 đơn thuốc

Bộ trưởng Y tế: Việt Nam sẽ 'chia tay' hình ảnh mua thuốc dễ như mua rau

Bộ trưởng Y tế: Việt Nam sẽ 'chia tay' hình ảnh mua thuốc dễ như mua rau

'Loại bỏ mọi hành vi gian lận trong sản xuất kinh doanh thuốc'

'Loại bỏ mọi hành vi gian lận trong sản xuất kinh doanh thuốc'

Việt Nam phấn đấu đưa giá thuốc xuống thấp nhất ASEAN

Việt Nam phấn đấu đưa giá thuốc xuống thấp nhất ASEAN

Việc quản lý bán thuốc ở Việt Nam lỏng lẻo bậc nhất thế giới

Việc quản lý bán thuốc ở Việt Nam lỏng lẻo bậc nhất thế giới

Phó Thủ tướng: Chưa đâu quản lý bán thuốc lỏng lẻo như Việt Nam!

Phó Thủ tướng: Chưa đâu quản lý bán thuốc lỏng lẻo như Việt Nam!

Chia tay việc 'mua thuốc không đơn dễ như mua rau'

Chia tay việc 'mua thuốc không đơn dễ như mua rau'