Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ và DN cùng hành động nhằm thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh

Chính phủ và DN cùng hành động nhằm thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh

Xây dựng nông thôn mới và phát triển công thương nghiệp: Động lực phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Xây dựng nông thôn mới và phát triển công thương nghiệp: Động lực phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Kết nối các cơ sở bán thuốc giúp kiểm soát kê đơn

Kết nối các cơ sở bán thuốc giúp kiểm soát kê đơn

Để không còn độ trễ

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng

Bảo Việt trao hơn 5 tỷ đồng học bổng nhân dịp khai giảng

Tìm được 'công cụ' chấm dứt tình trạng mua bán kháng sinh như... rau

Tìm được 'công cụ' chấm dứt tình trạng mua bán kháng sinh như... rau

Nhà thuốc vẫn bán kháng sinh tùy tiện vì… mức phạt quá thấp, quản lý lỏng lẻo

Nhà thuốc vẫn bán kháng sinh tùy tiện vì… mức phạt quá thấp, quản lý lỏng lẻo

Quản lý cung ứng thuốc: Bao giờ minh bạch?

Quản lý cung ứng thuốc: Bao giờ minh bạch?

Kết nối mạng cơ sở cung ứng thuốc: Quản lý tốt hơn nguồn gốc, chất lượng thuốc

Kết nối mạng cơ sở cung ứng thuốc: Quản lý tốt hơn nguồn gốc, chất lượng thuốc

Làm gì để hết cảnh 'trị bệnh tại hiệu thuốc'?

Làm gì để hết cảnh 'trị bệnh tại hiệu thuốc'?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần sớm kết nối 61.000 cơ sở bán lẻ thuốc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần sớm kết nối 61.000 cơ sở bán lẻ thuốc

Loại bỏ tất cả các hành vi buôn bán thuốc không lành mạnh

Loại bỏ tất cả các hành vi buôn bán thuốc không lành mạnh

Ứng dụng công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc

Sẽ nối mạng 61.000 nhà thuốc bán lẻ trên cả nước

Sẽ nối mạng 61.000 nhà thuốc bán lẻ trên cả nước

Quản lý bán thuốc ở Việt Nam thuộc hàng lỏng lẻo nhất thế giới

Quản lý bán thuốc ở Việt Nam thuộc hàng lỏng lẻo nhất thế giới

Đã kết nối mạng được hơn 4.000 nhà thuốc bán lẻ trên toàn quốc

Đã kết nối mạng được hơn 4.000 nhà thuốc bán lẻ trên toàn quốc

Gần 4.200 nhà thuốc đã được kết nối, quản lý hơn 22.000 đơn thuốc

Gần 4.200 nhà thuốc đã được kết nối, quản lý hơn 22.000 đơn thuốc

Bộ trưởng Y tế: Việt Nam sẽ 'chia tay' hình ảnh mua thuốc dễ như mua rau

Bộ trưởng Y tế: Việt Nam sẽ 'chia tay' hình ảnh mua thuốc dễ như mua rau

'Loại bỏ mọi hành vi gian lận trong sản xuất kinh doanh thuốc'

'Loại bỏ mọi hành vi gian lận trong sản xuất kinh doanh thuốc'

Việt Nam phấn đấu đưa giá thuốc xuống thấp nhất ASEAN

Việt Nam phấn đấu đưa giá thuốc xuống thấp nhất ASEAN

Việc quản lý bán thuốc ở Việt Nam lỏng lẻo bậc nhất thế giới

Việc quản lý bán thuốc ở Việt Nam lỏng lẻo bậc nhất thế giới

Phó Thủ tướng: Chưa đâu quản lý bán thuốc lỏng lẻo như Việt Nam!

Phó Thủ tướng: Chưa đâu quản lý bán thuốc lỏng lẻo như Việt Nam!

Kết nối mạng cơ sở cung ứng để kiểm soát chất lượng và giá thuốc

Kết nối mạng cơ sở cung ứng để kiểm soát chất lượng và giá thuốc

Chia tay việc 'mua thuốc không đơn dễ như mua rau'

Chia tay việc 'mua thuốc không đơn dễ như mua rau'