Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới ở Hải Phòng

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới ở Hải Phòng

Hải Phòng, Thái Bình điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Hải Phòng, Thái Bình điều động, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Hải Phòng: Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư một số quận, huyện

Hải Phòng: Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư một số quận, huyện

Hải Phòng: Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo

Hải Phòng: Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo

Nhân sự mới Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng

Nhân sự mới Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng

Thay đổi nhân sự TPHCM, Hải Phòng, Hà Tĩnh

Hải Phòng: Ông Đào Trọng Đức giữ chức Bí thư Quận ủy Ngô Quyền

Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc làm tốt công tác đảng viên

Quận Ngô Quyền 3 tháng chưa có Bí thư

Hà Nội và 9 địa phương bổ nhiệm nhân sự mới

Nhân sự TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng và 7 địa phương

Hải Phòng: Bổ nhiệm, điều động một số lãnh đạo ngành và địa phương