Nhân sự mới tại Long An, Quảng Ninh, Kon Tum, Ninh Thuận, Hải Phòng

Nhân sự mới tại Long An, Quảng Ninh, Kon Tum, Ninh Thuận, Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng và 4 tỉnh: Long An, Quảng Ninh, Kon Tum, Ninh Thuận vừa công bố, trao quyết định về...
Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Hải Phòng: Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo

Hải Phòng: Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Kiến An

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Kiến An

Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt