Sức hút từ Hội thi báo cáo viên giỏi thành phố Hải Phòng

Sức hút từ Hội thi báo cáo viên giỏi thành phố Hải Phòng

Nhân sự mới tại Long An, Quảng Ninh, Kon Tum, Ninh Thuận, Hải Phòng

Nhân sự mới tại Long An, Quảng Ninh, Kon Tum, Ninh Thuận, Hải Phòng

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo từ 1/9

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo từ 1/9

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Hải Phòng: Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo

Hải Phòng: Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo

Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo

Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo