Giang hồ đất cảng lại lộng hành

Giang hồ đất cảng lại lộng hành

Giang hồ Hải Phòng đi chiếm đất công xây nhà

Giang hồ Hải Phòng đi chiếm đất công xây nhà

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo từ 1/9

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo từ 1/9

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Ông Phạm Thành Văn giữ chức Chánh Thanh tra Hải Phòng

Ông Phạm Thành Văn giữ chức Chánh Thanh tra Hải Phòng

Hải Phòng: Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo

Hải Phòng: Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo

Điều động cán bộ làm Bí thư quận Hải An, Chủ tịch quận Kiến An

Điều động cán bộ làm Bí thư quận Hải An, Chủ tịch quận Kiến An

Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo

Hải Phòng: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo