Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Nhiều năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền TP Cần Thơ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), công...
Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ có tân chủ tịch

Quận Cái Răng - TP. Cần Thơ có tân chủ tịch

Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu làm Chủ tịch UBND quận Cái Răng

Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu làm Chủ tịch UBND quận Cái Răng

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm 5 Giám đốc Sở

Cần Thơ luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt của thành phố

Cần Thơ luân chuyển, điều động nhiều cán bộ chủ chốt của thành phố

Cần Thơ luân chuyển hàng loạt lãnh đạo

Cần Thơ luân chuyển hàng loạt lãnh đạo

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Thành phố Cần Thơ luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Thành phố Cần Thơ luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao quyết định về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao quyết định về công tác cán bộ

Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên kiện toàn nhân sự, bổ nhiệm lãnh đạo mới

Cần Thơ: Luân chuyển, điều động hàng loạt cán bộ

Cần Thơ: Luân chuyển, điều động hàng loạt cán bộ

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

Cần Thơ: Luân chuyển điều động nhiều cán bộ chủ chốt sở ngành, quận huyện

Cần Thơ: Luân chuyển điều động nhiều cán bộ chủ chốt sở ngành, quận huyện

Cần Thơ điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Cần Thơ công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Cần Thơ điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Cần Thơ: Điều động nhiều Giám đốc Sở, Bí thư cấp huyện

Cần Thơ: Điều động nhiều Giám đốc Sở, Bí thư cấp huyện

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt

VKSND quận Cái Răng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

VKSND quận Cái Răng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trao các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ

Trao các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ

Ða dạng hóa các sản phẩm du lịch

Ða dạng hóa các sản phẩm du lịch

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Ông Lê Thanh Tâm đắc cử Bí thư Quận ủy Cái Răng

Cái Răng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch

Cái Răng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch

Ðảng bộ quận Cái Răng sẵn sàng tiến hành đại hội

Ðảng bộ quận Cái Răng sẵn sàng tiến hành đại hội

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Xây dựng quận Cái Răng văn minh, hiện đại

Xây dựng quận Cái Răng văn minh, hiện đại

Nói đi đôi với làm

Nói đi đôi với làm

Sẵn sàng đại hội đảng bộ cấp cơ sở

Sẵn sàng đại hội đảng bộ cấp cơ sở

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Kiểm tra công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở Cần Thơ

Kiểm tra công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở Cần Thơ

Cần Thơ: 53 đồng chí được bầu vào BCH khóa mới

Cần Thơ: 53 đồng chí được bầu vào BCH khóa mới