Bảo tồn văn hóa Chăm gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn văn hóa Chăm gắn với phát triển du lịch

Bộ VHTTDL phối hợp UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V...
Phú Yên: Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Phú Yên: Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Ngày hội VHTTDL đồng bào Chăm thể hiện tinh thần đại đoàn kết cộng đồng dân tộc Chăm trên cả nước

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Ngày hội VHTTDL đồng bào Chăm thể hiện tinh thần đại đoàn kết cộng đồng dân tộc Chăm trên cả nước

Tích cực chuẩn bị tổ chức Ngày hội lớn của đồng bào Chăm

Tích cực chuẩn bị tổ chức Ngày hội lớn của đồng bào Chăm

Phú Yên và Quảng Trị kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Phú Yên và Quảng Trị kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Phú Yên

Quảng bá tiềm năng Phú Yên

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên năm 2019