Số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng trong ngày nghỉ lễ thứ 2

Số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng trong ngày nghỉ lễ thứ 2

Ngày thứ 2 nghỉ lễ: 14 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày thứ 2 nghỉ lễ: 14 người chết vì tai nạn giao thông

14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ

14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ lễ

Nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc có thêm 14 người chết do tai nạn giao thông

Nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc có thêm 14 người chết do tai nạn giao thông

14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ hai

14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ hai

Cụ ông đi đưa đám tang bị tàu hỏa tông chết

Cụ ông đi đưa đám tang bị tàu hỏa tông chết

Đi đưa tang cháu, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Đi đưa tang cháu, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Đi đưa đám tang, bị tàu hỏa tông thiệt mạng

Đi đưa đám tang, bị tàu hỏa tông thiệt mạng

Đi đưa tang cháu, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Đi đưa tang cháu, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Đi đưa tang cháu, chú bị tàu lửa tông chết

Đi đưa tang cháu, chú bị tàu lửa tông chết

Ngày 29/4, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Ngày 29/4, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Ông đưa tang cháu, bị tàu hỏa tông tử vong

Ông đưa tang cháu, bị tàu hỏa tông tử vong