Nhà Chống Lũ và hành trình 5 năm sống cùng đồng bào miền lũ

Nhà Chống Lũ và hành trình 5 năm sống cùng đồng bào miền lũ

Bắt đầu từ Hà Tĩnh và thung lũng núi đá Tân Hóa, Quảng Bình – nơi vốn nổi tiếng với mức lũ 'vượt quá trụ...