Lừa bán 120 lô đất 'ma', nữ giám đốc nhận kết đắng

Lừa bán 120 lô đất 'ma', nữ giám đốc nhận kết đắng

Thuận cùng các đối tượng liên quan giao dịch, huy động vốn trái phép, nhận hàng tỷ đồng của hàng trăm khách...
Tạm giữ Tổng giám đốc lừa đảo bán đất

Tạm giữ Tổng giám đốc lừa đảo bán đất

Bắt giam giám đốc doanh nghiệp giao bán đất công

Bắt giam giám đốc doanh nghiệp giao bán đất công

Bắt nữ Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà

Bắt nữ Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà

Đà Nẵng: Vẽ dự án 'ma', nữ Tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt

Đà Nẵng: Vẽ dự án 'ma', nữ Tổng giám đốc công ty bất động sản bị bắt

Bắt nữ Tổng Giám đốc lừa bán đất dự án 'ma' tại Đà Nẵng

Bắt nữ Tổng Giám đốc lừa bán đất dự án 'ma' tại Đà Nẵng

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam nữ Tổng Giám đốc lừa đảo bán đất

Bắt nữ Tổng giám đốc công ty bất động sản lừa bán đất dự án 'ma'

Khởi tố vụ Công ty Quảng Đà lừa bán đất dự án 'ma'