Thủ tướng: 'Cách mạng công nghệ 4.0 là cơ hội để Việt Nam đi tắt, sớm sánh bước với năm châu'

Thủ tướng: 'Cách mạng công nghệ 4.0 là cơ hội để Việt Nam đi tắt, sớm sánh bước với năm châu'

Diễn đàn Đổi mới Chính phủ vì sự phát triển bền vững

Diễn đàn Đổi mới Chính phủ vì sự phát triển bền vững

Đổi mới chính phủ vì sự phát triển bền vững

Đổi mới chính phủ vì sự phát triển bền vững

Đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng xôn xao dư luận: Chủ nhiệm khoa Luật lên tiếng

Đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng xôn xao dư luận: Chủ nhiệm khoa Luật lên tiếng

Tọa đàm về môi trường kinh doanh và hòa giải thương mại

Tọa đàm về môi trường kinh doanh và hòa giải thương mại

Có cần đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng?

Có cần đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng?

Đề xuất 4 nhóm giải pháp thực hiện CMCN 4.0

Đề xuất 4 nhóm giải pháp thực hiện CMCN 4.0

Đại học Quốc gia Hà Nội: Đào tạo thạc sĩ phòng, chống tham nhũng là vấn đề tiên phong ở Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội: Đào tạo thạc sĩ phòng, chống tham nhũng là vấn đề tiên phong ở Việt Nam

Nơi đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng đầu tiên lên tiếng

Nơi đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng đầu tiên lên tiếng

Lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ về phòng, chống tham nhũng

Lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ về phòng, chống tham nhũng

Lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ về phòng, chống tham nhũng

Lần đầu tiên đào tạo thạc sĩ về phòng, chống tham nhũng

Vì sao dán nhãn năng lượng tốn nhiều thời gian, chi phí?

Vì sao dán nhãn năng lượng tốn nhiều thời gian, chi phí?

IMF công bố chính sách chống tham nhũng mới

IMF công bố chính sách chống tham nhũng mới