Kịp thời, chủ động ứng phó với thực trạng sử dụng rượu, bia đang ở mức cao

Kịp thời, chủ động ứng phó với thực trạng sử dụng rượu, bia đang ở mức cao

Tạo căn cứ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả đầu tư công

Tạo căn cứ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả đầu tư công

Kiểm soát nợ công an toàn, hiệu quả

Kiểm soát nợ công an toàn, hiệu quả

Mối lo khi đã hết nguồn vốn vay giá rẻ

Mối lo khi đã hết nguồn vốn vay giá rẻ

Bộ Tài chính: Dự kiến tỷ lệ nợ công đến cuối năm ở mức 61,4% GDP

Bộ Tài chính: Dự kiến tỷ lệ nợ công đến cuối năm ở mức 61,4% GDP

Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước để đảm bảo nền tài chính bền vững

Cơ cấu lại ngân sách Nhà nước để đảm bảo nền tài chính bền vững

Công khai báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Công khai báo cáo về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Hoàn thiện khung pháp lý, giảm thiểu rủi ro trong quản lý nợ công

Hoàn thiện khung pháp lý, giảm thiểu rủi ro trong quản lý nợ công

Các chỉ tiêu nợ được kiểm soát chặt chẽ

Các chỉ tiêu nợ được kiểm soát chặt chẽ

9 nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2019-2020

9 nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2019-2020

Rà soát hệ thống pháp luật, xây dựng chiến lược huy động vốn vay nước ngoài phù hợp

Rà soát hệ thống pháp luật, xây dựng chiến lược huy động vốn vay nước ngoài phù hợp

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Hàng loạt dự án BOT, BT vào tầm ngắm Kiểm toán Nhà nước

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 124 phát hành ngày 16/10/2018

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 124 phát hành ngày 16/10/2018

Trước ngày 15-10: Sẽ có Nghị định về BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài

Trước ngày 15-10: Sẽ có Nghị định về BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài

Có nhiều lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA

Có nhiều lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA

Không để nợ công là gánh nặng

Không để nợ công là gánh nặng

Tái cấu trúc nguồn thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế

Tái cấu trúc nguồn thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế

Công khai nợ công theo quý

Công khai nợ công theo quý

ASOSAI 14: Kiểm toán nhà nước và vị thế trong hội nhập

ASOSAI 14: Kiểm toán nhà nước và vị thế trong hội nhập

Đề cao trách nhiệm cá nhân trong quản lý nợ công

Gánh nợ trong và ngoài nước

Gánh nợ trong và ngoài nước

Gánh nợ trong và ngoài nước

Gánh nợ trong và ngoài nước

Sử dụng hiệu quả các khoản vay

Sử dụng hiệu quả các khoản vay

Quản lý đầu tư công: Kiên quyết không đi vay cho dự án kém hiệu quả

Quản lý đầu tư công: Kiên quyết không đi vay cho dự án kém hiệu quả

Kiên quyết không cho vay lại các dự án không đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Kiên quyết không cho vay lại các dự án không đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài

Phổ biến quy định mới về nợ công tới các nhà tài trợ

Phổ biến quy định mới về nợ công tới các nhà tài trợ

Bộ Tài chính phổ biến các quy định của Luật Quản lý nợ công tới các nhà tài trợ

Bộ Tài chính phổ biến các quy định của Luật Quản lý nợ công tới các nhà tài trợ

Siết kiểm soát nợ của chính quyền địa phương

Siết kiểm soát nợ của chính quyền địa phương

6 nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý nợ công do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đã được ban hành

6 nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý nợ công do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đã được ban hành

Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017

Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017

Đã ban hành 6 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý nợ công

Đã ban hành 6 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý nợ công

Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp các báo cáo về nợ công

Bộ Tài chính chủ trì tổng hợp các báo cáo về nợ công

Kiểm soát chặt chẽ nợ của chính quyền địa phương

Kiểm soát chặt chẽ nợ của chính quyền địa phương

Chính phủ chi hơn 100.000 tỷ đồng trả nợ trong 6 tháng

Chính phủ chi hơn 100.000 tỷ đồng trả nợ trong 6 tháng

Tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2018

Tổ chức Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2018

Quy định về quản lý tài chính dự án PPP

Quy định về quản lý tài chính dự án PPP

Chỉ đạo nổi bật: Chốt phương án nghỉ lễ, tết năm 2019

Chỉ đạo nổi bật: Chốt phương án nghỉ lễ, tết năm 2019

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương