Công ty Hùng Thanh phải tiếp tục hỗ trợ cư dân Carina

Công ty Hùng Thanh phải tiếp tục hỗ trợ cư dân Carina

Vụ cháy chung cư Carina: Bắt giam Trưởng ban quản lý

Vụ cháy chung cư Carina: Bắt giam Trưởng ban quản lý

Bắt trưởng ban quản lý chung cư Carina

Bắt trưởng ban quản lý chung cư Carina

Khởi tố trưởng ban quản lý chung cư Carina

Khởi tố trưởng ban quản lý chung cư Carina

Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban quản lý chung cư Carina

Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban quản lý chung cư Carina

Trưởng ban quản lý Chung cư Carina Plaza bị bắt

Trưởng ban quản lý Chung cư Carina Plaza bị bắt

Khởi tố trưởng ban quản lý chung cư Carina

Khởi tố trưởng ban quản lý chung cư Carina

Chủ đầu tư Carina Plaza dừng hỗ trợ cư dân sau vụ cháy

Chủ đầu tư Carina Plaza dừng hỗ trợ cư dân sau vụ cháy