Phân công nhiệm vụ cho 2 tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Phân công nhiệm vụ cho 2 tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM

TP.HCM chính thức phân công lĩnh vực phụ trách cho 2 tân Phó chủ tịch

TP.HCM chính thức phân công lĩnh vực phụ trách cho 2 tân Phó chủ tịch

Hai tân phó chủ tịch UBND TP.HCM được giao các vấn đề nóng

Hai tân phó chủ tịch UBND TP.HCM được giao các vấn đề nóng

TP.HCM phân công Phó chủ tịch nào phụ trách lĩnh vực giao thông?

TP.HCM phân công Phó chủ tịch nào phụ trách lĩnh vực giao thông?

Ông Trần Vĩnh Tuyến thôi phụ trách mảng đô thị

Ông Trần Vĩnh Tuyến thôi phụ trách mảng đô thị

Lãnh đạo UBND TP.HCM được phân công nhiệm vụ thế nào?

Lãnh đạo UBND TP.HCM được phân công nhiệm vụ thế nào?

Điều chỉnh phân công công tác Thường trực lãnh đạo UBND TP HCM

Điều chỉnh phân công công tác Thường trực lãnh đạo UBND TP HCM

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo TPHCM

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo TPHCM

Cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành xin được hưởng đặc ân án treo

Cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành xin được hưởng đặc ân án treo

Lý do Quốc hội không giám sát tối cao vấn đề môi trường

Lý do Quốc hội không giám sát tối cao vấn đề môi trường

Nhiều bộ ngành, địa phương sử dụng xe công vượt định mức

Nhiều bộ ngành, địa phương sử dụng xe công vượt định mức

Điều chỉnh chính sách để siết chặt quản lý nhà đất công

Điều chỉnh chính sách để siết chặt quản lý nhà đất công

Vẫn lúng túng với xử lý nhà, đất công

Vẫn lúng túng với xử lý nhà, đất công

Quản lý, sử dụng tài sản công: Địa phương sốt sắng, bộ ngành thờ ơ

Quản lý, sử dụng tài sản công: Địa phương sốt sắng, bộ ngành thờ ơ

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa tích cực

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa tích cực

Bộ Tài chính đề nghị 3 bộ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính đề nghị 3 bộ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Nâng hiệu quả quản lý tài sản công, giảm thất thoát nguồn lực nhà nước

Nâng hiệu quả quản lý tài sản công, giảm thất thoát nguồn lực nhà nước

Nghị định sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Cần quy định rõ hơn một số nội dung

Nghị định sắp xếp lại, xử lý tài sản công: Cần quy định rõ hơn một số nội dung

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai chủ động, đồng bộ

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai chủ động, đồng bộ

50% bộ ngành chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

50% bộ ngành chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Một số Bộ, ngành chưa chủ động triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Một số Bộ, ngành chưa chủ động triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Dự án BT sắp được 'gỡ' cơ chế thanh toán bằng nghị định mới

Dự án BT sắp được 'gỡ' cơ chế thanh toán bằng nghị định mới

50% đơn vị chưa ban hành định mức gây khó cho quản lý tài sản công

50% đơn vị chưa ban hành định mức gây khó cho quản lý tài sản công

Tiếp tục phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công

Tiếp tục phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công

Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Doanh nghiệp sân sau

Doanh nghiệp sân sau

Khẩn trương nhưng thận trọng

Khẩn trương nhưng thận trọng

Bổ nhiệm ông La Văn Thịnh làm Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Bổ nhiệm ông La Văn Thịnh làm Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Người dân được tra cứu giá hàng hóa trên web thuộc Bộ Tài Chính

Người dân được tra cứu giá hàng hóa trên web thuộc Bộ Tài Chính

Sẽ mở rộng hình thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công

Sẽ mở rộng hình thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công