Chủ tịch nước tặng Huân chương Hữu nghị cho Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương

Chủ tịch nước tặng Huân chương Hữu nghị cho Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương

Trao Huân chương Hữu nghị tặng TS Shin Young-soo, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

10 sản phẩm đoạt giải cuộc thi 'Y tế thông minh năm 2018'

10 sản phẩm đoạt giải cuộc thi 'Y tế thông minh năm 2018'

10 sản phẩm đoạt giải cuộc thi 'Y tế thông minh năm 2018'

10 sản phẩm đoạt giải cuộc thi 'Y tế thông minh năm 2018'

Phần mềm quản lý bệnh viện được Bộ Y tế vinh danh ứng dụng y tế thông minh nhất

Phần mềm quản lý bệnh viện được Bộ Y tế vinh danh ứng dụng y tế thông minh nhất