Định danh ứng dụng gọi xe: Công nghệ hay vận tải?

Định danh ứng dụng gọi xe: Công nghệ hay vận tải?

Chính sách phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn

Bắt taxi công nghệ chịu sự quản lý như taxi truyền thống: Lợi bất cập hại

Bắt taxi công nghệ chịu sự quản lý như taxi truyền thống: Lợi bất cập hại

VinaSun kiện Grab và câu chuyện tư duy quản lý

VinaSun kiện Grab và câu chuyện tư duy quản lý

Dự thảo Nghị định kinh doanh vận tải: Chuyên gia lo triệt tiêu cái mới thay vì khuyến khích

Dự thảo Nghị định kinh doanh vận tải: Chuyên gia lo triệt tiêu cái mới thay vì khuyến khích

Điều đó là tiên quyết!

Điều đó là tiên quyết!

Đề xuất quản lý Grab như taxi truyền thống: Còn gì là 4.0?

Đề xuất quản lý Grab như taxi truyền thống: Còn gì là 4.0?

Hàng trăm tài xế Vinasun cầm biểu ngữ yêu cầu 'quản lý Grab như taxi' đến dự phiên tòa

Hàng trăm tài xế Vinasun cầm biểu ngữ yêu cầu 'quản lý Grab như taxi' đến dự phiên tòa

Lần thứ 3 Vinasun và Grab đưa nhau ra tòa: Grab xin hoãn xử

Lần thứ 3 Vinasun và Grab đưa nhau ra tòa: Grab xin hoãn xử

Dời phiên xét xử vụ Vinasun kiện Grab đến 17-10

Dời phiên xét xử vụ Vinasun kiện Grab đến 17-10

Đặt nhầm tên cho Grab?

Đặt nhầm tên cho Grab?