Bảo đảm an toàn thực phẩm trong bếp ăn trường học

Sẽ xây dựng hệ thống thông tin ATTP thống nhất cho cả nước

Sẽ xây dựng hệ thống thông tin ATTP thống nhất cho cả nước

Bắc Ninh: Ký kết chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo ATTP giai đoạn 2018 – 2020

Bắc Ninh: Ký kết chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo ATTP giai đoạn 2018 – 2020

Phạt cơ sở cung cấp chà bông bẩn khiến nhiều người nhập viện 84 triệu đồng

Phạt cơ sở cung cấp chà bông bẩn khiến nhiều người nhập viện 84 triệu đồng

Tạo dựng giá trị bền vững cho thực phẩm Quảng Ninh

Tạo dựng giá trị bền vững cho thực phẩm Quảng Ninh

Hãi hùng 'ổ' bánh mì chạy liên quận huyện gây ngộ độc tại quận Tân Phú

Hãi hùng 'ổ' bánh mì chạy liên quận huyện gây ngộ độc tại quận Tân Phú

Không để 'khoảng trống' trong quản lý an toàn thực phẩm

100 đại biểu tham dự hội thảo an toàn thực phẩm

Quảng Ninh: Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng công tác quản lý ATTP nông lâm thủy sản

9 tháng đầu năm, phạt vi phạm ATTP tới hơn 46 tỷ đồng